Ekoraporty Dorota Sterna

Oferta:

 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia
  na środowisko i na obszary Natura 2000

 • karty informacyjne przedsięwzięć

 • prognozy oddziaływania na środowisko
  do dokumentów planistycznych

 • opracowania ekofizjograficzne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 • inwentaryzacje i ekspertyzy przyrodnicze

 • inwentaryzacje dendrologiczne

 • przyrodniczy monitoring przedinwestycyjny
  i poinwestycyjny

 • nadzór przyrodniczy w trakcie realizacji inwestycji

 • doradztwo i szkolenia w zakresie ocen oddziaływania na środowisko
Ekoraporty Dorota Sterna
Brzeżno 41/4
78-316 Brzeżno
NIP: 6721849326
REGON: 321397285
Tel. 785 999 100
e-mail: dorotasterna@wp.pl